ODA SIZDIRMAZLIK TESTİ

Gazlı Söndürme yapılacak olan ortamların, gazın dış ortama kaçma olasılığına karşı sızdırmaz olması gerekmektedir. Halon alternatifi ve inert gazlar için NFPA ve ISO14520 tarafından belirlenen, gazın ortama boşaldıktan sonra oda içerisinde minimum kalma süresi 10 dakikadır. Gaz boşaldıktan hemen sonra ortamdaki yangın sönmüş olabilir fakat yeniden tutuşma tehlikesine karşı bu 10 dakika süresi içinde gazın odada tutulması gerekmedir.

Kaçak testinin amacı; oda içerisindeki kaçakları alan(m2) bazında belirlemek ve gazın oda içerisinde ne kadar süre kalabileceğini hesaplamaktır. Test, bir fan yardımı ile yapılır. Önce mahal içi basınçlandırılır, sonra mahaldeki hava emiş yapılarak ortam dışına yollanır. Oda içindeki ve fan içerisinden geçen hava basıncı manometreler yardımı ile ölçülür. Bu değerler onaylı bir bilgisayar programı tarafından değerlendirilir. Aradaki diferansiyel fark neticesinde odanın kaçakları bulunmuş olur. Oda kaçakları hesaplandıktan sonra gazın 10 dakika kalma süresi elde edilirse, oda testi geçmiş sayılır. Aksi taktirde, açıklıkların izolasyonunda revizyona gidilir.

Firmamız Oda Kaçak Sızdırmazlık Testi için orijinal RETROTEC ekipmanı ve RETROTEC yazılımlarını kullanmaktadır. Aynı zamanda firmamız aşağıdaki sertifikalara sahiptir

  • RETROTEC Enclosure Integrity Training: Level1 – Basic hold time and peak pressure evaluation for the Installer and AHJ.
  • RETROTEC Enclosure Integrity Training: Level2 – Basic Enclosure Integrity Testing and Peak Pressure Analysis
  • RETROTEC Enclosure Integrity Training: Level3 – Advanced Enclosure Integrity Testing and Evaluation

 

Bunlara da Göz Atın

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri

Argon Inert Gazlı Söndürme Sistemleri

Karbondioksit Gazlı Söndürme Sistemleri

TOP