ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak, 
  • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  • Sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamak,
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek
  • Bütün faaliyet sahlarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetimi sistemini benimsemek ve gerekliliklerini yerine getirmek,

için gerekliliklerini yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

TOP