VERİ TOPLAMA

   Doğru Veri Etkin Kontrol İçin Temel Teşkil Eder

Veri toplama kontrol ve izleme için temel oluşturur. Sauter, sıcaklık, nem basınç, akış ve hava kalitesi gibi tüm fiziksel değişkenler için sadece Bina Yönetim Sistemi ve HVAC endüstrisi için özel tasarlanmış kaliteli sersörler üretir

Sıcaklık Sensörleri 

Sauter sıcaklık sensörleri ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde kullanılır. Konaklama amaçlı kullanılan binalarda, iş merkezlerinde ve daha bir çok yerde kullanılabilir. Farklı çeşitlerde üretilmeleri sayesinde, çok geniş kullanım alanına sahiptirler. Mahal, kanal,dış hava ve su sistemlerinde sıcaklık ölçmek için kullanılırlar. Su sistemlerinde kullanılırken koruyucu kovan içine yerleştirilirler. 

Nem sensörleri

Sauter nem sensörleri havalandırma sistemlerinde enerji verimli kontrol ve izleme için kullanılır. Bağıl veya mutlak nem ölçmek için farklı tiplerde sensörler mevcuttur. Konaklama amaçlı kullanılan binalarda, iş merkezlerinde veya havalandırma sistemi kanallarında kullanılabilirler.

İç Hava Kalite Sensörleri

Hava kalitesi kapalı mekanlarda insanların konforu için olmazsa olmazlardır. Sauter CO2 ve karışım gazı sensörleri ile hava kalitesi tam olarak ölçülür. Ve havalandırma sistemi, ihtiyaca göre kontrol ediliebilir. Böylece sadece mekanın hava kalitesi sağlanmış olmaz. Aynı zamanda havalandırma sisteminin işletim verimi artırılarak enerji tüketimi azaltılmış olur.

Akış Ve Basınç Sensörleri(Hava İçin) 

Sauter akış ve basınç sensörleri, mahallerdeki ve havalandırma kanallarında ki hava basıncını ve akış hızı ölçmeyi sağlar. Bunlar: havalandırma sistemi kontrolü ve izlenmesi için kanal basıncı ölçümü; laboratuar ve temiz mahallerde fark basınç ölçümü; çeker ocaklarda akış izlenmesi.

Basınç Sensörleri (Su, Gaz, Buhar İçin)

Sah Sensörü (Çeker Ocaklar İçin)

TOP