Sauter novaPro

   Bina Yönetim Sistemimiz Açık Ve Esnek: Maksimum Verimi Sağlamak İçin 

Sauter verimliliğin esneklik ile başladığına inanır. Sauter novaPro yazılımı, uzmanlar tarafından bina otomasyon teknolojisinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanır ve bu, müşterilerimizden gelen bireysel istekleri yerine getirmemizi sağlar. Böylece Sauter novaPro küçük ve büyük sistemler için ayı zamanda var olan ve yeni sistemler için uygundur. Sauter novaPro tüm genel protokolleri kullanarak açık bir sistem üzerinden haberleşir ve her çeşit alt sistemle de haberleşmeyi sağlar ve bekleneceği gibi sistemde açık arayüzler desteklenir.

SAUTER novaPro şu enerji modüllerini destekler:

  • Elektrik pik yüklerini izleme
  • Gaz pik yüklerini izleme
  • Hava durumu izleme
  • Isıtma Optimizasyonu
  • Soğutma Optimizasyonu
  • Ve Çok Daha Fazlası...
TOP