ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak, 
  • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  • Sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamak,
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek
  • Bütün faaliyet sahlarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetimi sistemini benimsemek ve gerekliliklerini yerine getirmek,

için gerekliliklerini yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

YUKARI ÇIK